pt老虎机游戏

图片

      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2023年1~12月毛纺原料及制品进口汇总情况
2023年1~12月毛纺原料及制品进口汇总情况
  单位 累计数量 同比% 累计金额(万美元) 同比%
羊毛合计 296897 3.92% 203551 -8.92%
其中:含脂毛 253307 9.97% 196087 -8.21%
其它动物毛 20394 -10.87% 29095 -32.81%
其中:羊绒 4394 -42.88% 19362 -46.05%
毛纱线  4310 1.67% 11122 4.32%
其中:精梳毛纱线  1933 -21.84% 5561 -6.94%
            粗梳毛纱线  1279 33.89% 4476 21.56%
其中:羊毛纱线  2758 -5.40% 5901 -5.26%
            羊绒纱线 328 -6.40% 3248 39.80%
毛针织服装 万件 5481 7.76% 164461 -2.49%
其中:毛制毛针织服装 万件 224 -23.37% 41303 0.21%
            其中:羊毛衫 万件 194 -23.29% 26730 -2.72%
            羊绒衫 万件 40 -9.37% 15950 -1.14%
           其它动物毛衫 万件 0 -2.62% 13 116.12%
毛织物 万米 2322 -3.17% 39340 8.07%
其中:精梳毛织物 万米 1505 -3.17% 28934 10.09%
            粗梳毛织物 万米 482 -5.11% 7006 -2.36%
其中:羊毛织物 万米 1965 -3.67% 34893 7.84%
            粗梳山羊绒织物 万米 9 -17.67% 662 -16.47%