pt老虎机游戏

图片

      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2023年1~11月毛纺原料及制品出口汇总情况
2023年1~11月毛纺原料及制品出口汇总情况
  单位 累计数量 同比% 累计金额(万美元) 同比%
羊毛合计 55888 20.95% 50461 0.46%
其中:羊毛条 45882 15.62% 46071 -1.58%
其它动物毛 4602 -25.49% 36914 -22.87%
其中:羊绒 3791 -22.47% 34477 -20.90%
毛纱线  26509 5.15% 84436 4.77%
其中:精梳毛纱线  11182 -2.66% 34360 11.41%
            粗梳毛纱线  9496 12.21% 43430 0.38%
其中:羊毛纱线  17439 -1.65% 33944 -7.09%
            羊绒纱线 4172 26.09% 44159 15.08%
毛针织服装 万件 279755 -3.29% 1895910 -10.53%
其中:毛制毛针织服装 万件 7985 -0.64% 135712 -4.33%
            其中:羊毛衫 万件 5622 -2.82% 97266 -11.21%
            羊绒衫 万件 2013 -14.71% 63562 -20.33%
            其它动物毛衫 万件 10 -15.58% 170 -16.20%
毛织物 万米 6692 -0.24% 45270 -6.45%
其中:精梳毛织物 万米 1889 -18.11% 16750 -21.71%
            粗梳毛织物 万米 1352 10.02% 9855 1.80%
其中:羊毛织物 万米 3211 -8.55% 26010 -15.15%
            粗梳山羊绒织物 万米 11 181.97% 420